INHOUD EN LEERDOELEN

De cursus Veiligheidsanalyse (CVA) biedt een model aan waarbinnen strategische en tactische veiligheidsanalyses in de praktijk kunnen worden vormgegeven en uitgevoerd. Tijdens de training raken de deelnemers vertrouwd met relevante analysetechnieken. De training bestaat uit een theoretisch spoor met ruimte voor praktische oefeningen (lesdagen) en een uitvoerend spoor (twee leeropdrachten) waarbij de theorie in praktijk wordt toegepast. In de laatste module passeert de gedoceerde lesstof de revue in de vorm van een toets. Daarnaast worden in de laatste module de uitkomsten van de twee leeropdrachten gepresenteerd. Om de training met een certificaat af te ronden is het uitvoeren van de twee leeropdrachten een voorwaarde en dient een voldoende te worden gehaald voor de toets. Na het succesvol afronden van de CVA is de deelnemer in staat om:

  • vragen van de opdrachtgever te vertalen naar een relevante probleemstelling en heldere onderzoeksvragen;
  • een (beperkte) literatuurverkenning te maken;
  • een onderbouwde, relevante en realistische keuze te maken uit informatiebronnen ten dienste van de analyse;
  • zicht te hebben op de beperking(en) van de aangeboorde bron(nen);
  • een analyse te maken op basis van kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens;
  • analyseresultaten helder, gestructureerd en volgens regels van controleerbaarheid te verwoorden;
  • juiste conclusies te trekken en relevante aanbevelingen te doen.

OPBOUW VAN DE CVA

De training bestaat uit elf lesdagen verdeeld over drie modules (respectievelijk 4, 4 en 3 dagen). Zowel na module 1 als 2 is er een leeropdracht. De lesmodules bevatten de ingrediënten uit de analysecyclus. De eerste module staat met name in het teken van kwalitatieve analyse, terwijl kwantitatieve analyse de rode draad vormt bij de tweede module.


STUDIEBELASTING EN -NIVEAU

Het aantal studiebelastingsuren voor de CVA is 200, inclusief de elf contactdagen en het examen. Het studieniveau van de CVA is post-hbo. Deelnemers worden geacht op dit niveau te kunnen presteren en bij de toets geldt dit niveau eveneens als ijkpunt.


ATENO-DOCENTEN

Drs. Paul Gruter: socioloog, onder meer werkzaam geweest bij de politie Haaglanden en de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit. Dr. Peter Kruize: criminoloog, werkzaam geweest bij de politie van Den Haag en thans parttime lector aan de Universiteit van Kopenhagen. Beide docenten hebben inmiddels 25 jaar ervaring in het geven van onderwijs en het doen van onderzoek op het gebied van criminaliteitsanalyse, politieonderzoek en criminologie.


LOCATIE EN LESDATA

De contactdagen vinden plaats in Hotel Schildkamp (Asperen). Een in-company training behoort echter ook tot de mogelijkheden. De lesdata worden vastgesteld zodra er minimaal negen inschrijvingen binnen zijn.


KOSTEN

De cursuskosten bedragen € 3.250,- per deelnemer. Deze prijs is inclusief het lesmateriaal en de lunch tijdens de contactdagen. De deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een laptop met MS Office. Ateno is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarom niet btw-plichtig voor beroepsopleidingen.