De aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek of analyse zijn feitelijk adviezen die tot stand komen op basis van de onderzoeksresultaten. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever geven we aanbevelingen bij de uitkomsten van een Ateno-onderzoek. Ateno kan echter ook los van een eigen onderzoek worden ingeschakeld ter advisering.

Analyseadvies

Een dergelijke opdracht kan betrekking hebben op facetten van onderzoek of analyse, zoals het becommen­tariëren van de analyseopzet, het adviseren over een analyse­methode of het geven van kritische reflectie naar aanleiding van analyseresultaten.

Praktijkbegeleiding

Ateno verzorgt desgewenst ook praktijkbegeleiding van analisten. Deze begeleiding is een vorm van coaching. De analist wordt dan met raad en daad bijgestaan en gestimuleerd om zelf nieuwe wegen te verkennen.

Projectbegeleiding

Ateno kan eveneens worden ingeschakeld bij het vormgeven van projectplannen die het voorkomen van overlast of criminaliteit of de bestrijding ervan tot doel hebben.