Informatiegestuurde handhaving (IGH) en tactische analyse gaan hand in hand. Op verzoek van het Landelijke werkgroep IGH heeft Ateno de eerder ontwikkelde Training Tactische Handhavingsanalyse (TTH) toegesneden op het functieprofiel van tactisch informatieanalist.

De  TTH is ontwikkeld in samenspraak met vertegenwoordigers van de DCMR, Douane en het LOM, en voor het eerst gegeven in 2010.

In 2015 is een aangepaste variant gegeven in samenwerking met de Handhavingsacademie Amsterdam (tegenwoordig: Amsterdamse school).

In 2016 hebben we de training in een enigszins gewijzigde vorm opnieuw verzorgd; deze keer met als deelnemers vooral analisten (in spe) van Omgevingsdiensten en enkele gemeentelijk informatieanalisten.

In 2017/18 heeft Ateno een op maat gesneden cursus verzorgd bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) onderdeel van Rijkswaterstaat.

In 2018/19 hebben we een variant van de training gegeven aan de Omgevingsdienst IJmond.


INHOUD EN LEERDOELEN

De TTH biedt een model aan waarbinnen tactische analyses in de praktijk kunnen worden vormgegeven en uitgevoerd. Tijdens de training raken de deelnemers vertrouwd met technieken voor het uitvoeren van tactische analyses. De training bestaat uit een theoretisch spoor met ruimte voor praktische oefeningen (lesdagen) en een uitvoerend spoor (twee leeropdrachten) waarbij de theorie in praktijk wordt toegepast. In de laatste module passeert de gedoceerde lesstof de revue in de vorm van een toets. Daarnaast worden in de laatste module de uitkomsten van de twee leeropdrachten gepresenteerd. Om de training met een certificaat af te ronden is het uitvoeren van de twee leeropdrachten een voorwaarde en dient een voldoende te worden gehaald voor de toets. Na het succesvol afronden van de TTH is de deelnemer in staat om: * vragen van de opdrachtgever te vertalen naar een relevante probleemstelling en heldere onderzoeksvragen; * een (beperkte) literatuurverkenning te maken; * een onderbouwde, relevante en realistische keuze te maken uit informatiebronnen ten dienste van de analyse; * zicht te hebben op de beperking(en) van de aangeboorde bron(nen); * een analyse te maken op basis van kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens; * analyseresultaten helder, gestructureerd en volgens regels van controleerbaarheid te verwoorden; * juiste conclusies te trekken en relevante aanbevelingen te doen.


OPBOUW VAN DE TTH

De training bestaat uit elf lesdagen verdeeld over drie modules (respectievelijk 4, 4 en 3 dagen). Zowel na module 1 als 2 is er een leeropdracht. De lesmodules bevatten de ingrediënten uit de analysecyclus. Deze cyclus sluit aan bij de indeling van de landelijke werkgroep IGH: informatie verzamelen, (h)erkennen, analyseren, veredelen en communiceren. In de derde module staan de mondelinge presentaties rond de individuele leeropdrachten en de eindtoets centraal.


STUDIEBELASTING EN -NIVEAU

Het aantal studiebelastingsuren (sbu’s) voor de TTH is 200, inclusief de elf contactdagen en het examen. Het studieniveau van de TTH is post-HBO. Deelnemers worden geacht op dit niveau te kunnen presteren en bij de toets geldt dit eveneens als ijkpunt.


ATENO-DOCENTEN

Drs. Paul Gruter (socioloog) is werkzaam geweest bij de politie Haaglanden, de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit.

Dr. Peter Kruize: (criminoloog) is werkzaam geweest bij de gemeentepolitie Den Haag en momenteel parttime lector aan de Universiteit van Kopenhagen.

Beide docenten hebben inmiddels ruim 25 jaar ervaring in het geven van onderwijs en het doen van onderzoek op het gebied van veiligheids- en handhavingsanalyse.

Zie ook Over ons


LOCATIE

De contactdagen vinden plaats op een locatie die wordt gekozen op basis van de samenstelling van de deelnemersgroep. Daarbij behoort een in-company-training vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden.

De lesdata worden vastgesteld, zodra er minimaal negen inschrijvingen binnen zijn voor een externe cursus, of vijf bij een in-company-arrangement.


KOSTEN

De cursuskosten bedragen € 3.250,- per deelnemer. Deze prijs is inclusief het lesmateriaal en de lunch tijdens de contactdagen. De deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een laptop met MS Office.

Ateno is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarom niet btw-plichtig voor beroepsopleidingen.