In deze module laten we zien hoe op niet-statistische gegevens uit de handhavings en/of opsporingspraktijk analyses worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om tekstmateriaal (de inhoud van niet-numerieke velden) uit bedrijfsprocessensystemen en inhoudsanalyse van kleine reeksen gesprekken in de vorm van het open interview. Een deel van deze tweedaagse bestaat uit een hands-on practicum waarin aan de hand van software een analyse wordt gemaakt van niet-statistische opsporingsgegevens. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Theoretische achtergronden en valkuilen bij niet-statistische analyse.
  • Hulpmiddelen bij het uitvoeren van niet-statistische analyse.
  • Verslag leggen van een niet-statistische analyse