Ateno (Advies Training en Onderzoek) is een netwerk van specialisten op het gebied van veiligheidsanalyse. Peter Kruize en Paul Gruter vormen daarbinnen de vaste kern. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC), de Nationale Politie, bijzondere opspo­rings­diensten en gemeenten behoren tot de regelmatige opdrachtgevers. De wortels van het bureau, opgericht in 1992, liggen bij het rechercheonderwijs op het gebied van strategische criminaliteits­analyse, maar in de achterliggedne jaren doet Ateno vooral ook onderzoek. Meestal door het zelfstandig aannemen van onderzoeks­opdracht­en, waarbij we - als het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt - tevens allian­ties zoeken met andere bureaus. Daarnaast werken we ook samen met individuele vakspecialisten. Het uitbouwen van kennis en het vinden van nieuwe inzichten binnen het vakgebied van veiligheidsanalyse is daarbij steeds weer ons motto.

In het najaar van 2018 organiseren we weer analysecursussen:

Cursus HandhavingsAnalyse (CHA, voorheen TTH) | Cursus VeiligheidsAnalyse (CVA, voorheen TTC)

Neem contact op voor informatie over inhoud, maatwerkopties, en alle andere vragen ... .

Advies

Aanbevelingen bij een onderzoek of analyse zijn feitelijk een advies op basis van de resultaten. Afhan­kelijk van de wens van de opdracht­gever worden aan­beve­lingen gedaan bij onderzoek. Ateno kan ook los van eigen onderzoek worden inge­schakeld bij advies­trajecten. 

Lees verder

Training

Het opleidings­aanbod van Ateno kent twee soorten trajecten, namelijk ener­zijds rond de gehele cyclus van Veiligheids­analyse  (1) Cursus Handhavingsanalyse  (CHA, voorheen TTH) en (2) de cursus Veiligheidsanalyse ­(CVA, voorheen TTC) - en ander­zijds rond negen trainings­mo­du­les waarin de thema's uit de introductie­trainingen apart en daarmee uit­ge­brei­der dan in de twee intro­ductie­­trainingen (CHA en CVA)  worden gegeven.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeks­vraag streeft Ateno er naar de best pas­sende onderzoeks­methode te gebruiken. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschik­bare budget en de gewenste tijds­planning. We maken daarbij - afhan­kelijk van de vraag - gebruik van zowel kwanti­tatieve als kwali­tatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder