Bureau Ateno (Advies training en onderzoek) is gespecialiseerd in vraagstukken op het op terrein van criminaliteitsanalyse. De vaste kern wordt gevormd door Peter Kruize en Paul Gruter. Onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC), de Nationale Politie, Bijzondere Opspo­rings­Diensten, gemeenten en Omgevingsdiensten behoren tot de opdrachtgevers. De wortels van het bureau (opgericht in 1992) liggen in het rechercheonderwijs rond tactisch/strategische criminaliteits­analyse.

Ateno organiseert sinds het voorjaar van 2020 regelmatig basistrainingen Criminaliteitsanalyse. Binnen deze (maatwerk)opleiding bieden specialisten uit het vakgebied van zaaks- en veiligheidsanalyse hun kennis aan.

Naast het geven / organiseren van onderwijs, doet Ateno vooral ook onderzoek. Als het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt worden daarbij soms ook allian­ties gezocht met individuele vakspecialisten, onderzoeksbureaus of universiteiten. Motto is daarbij steeds het uitbouwen van kennis en het vinden van nieuwe inzichten binnen het vakgebied van de criminaliteitsanalyse.

Advies

Aanbevelingen bij een onderzoek of analyse zijn adviezen op basis van de onderzoeksresultaten. Afhan­kelijk van de wens van de opdracht­gever worden aan­beve­lingen gedaan bij onderzoek, maar Ateno kan ook los van eigen onderzoek worden inge­schakeld bij advies­trajecten.

Lees verder

Training

Het opleidings­aanbod van Ateno bestaat sinds het voorjaar van 2020 uit maatwerktrajecten rond criminaliteitsanalyse. In 2021 zijn het vooral de analisten bij de Bijzondere Opsporingsdiensten die bij Ateno de 30-daagse Basiscursus Criminaliteitsanalyse volgen.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeks­vraag streeft Ateno ernaar de best pas­sende onderzoeks­methode te gebruiken. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschik­bare budget en de gewenste tijds­planning. We maken daarbij – afhan­kelijk van de vraag – gebruik van zowel kwanti­tatieve als kwali­tatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder