Bureau Ateno is gespecialiseerd in vraagstukken op het op terrein van criminaliteitsanalyse. De vaste kern wordt gevormd door Peter Kruize en Paul Gruter. Onder meer het WODC, de Nationale Politie, Bijzondere Opspo­rings­diensten, gemeenten en Omgevingsdiensten behoren tot de opdrachtgevers. De wortels van het bureau (opgericht in 1992) liggen in het rechercheonderwijs rond tactische- en strategische criminaliteits­analyse.

Ateno organiseert regelmatig opleidingen op het terrein van Criminaliteitsanalyse. Binnen deze cursussen bieden specialisten uit allerlei delen van het vakgebied hun kennis aan. Naast het organiseren van opleidingen, doet bureau Ateno onderzoek. Als het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt, zoekt Ateno daarbij allian­ties met vakspecialisten, andere onderzoeksbureaus of universiteiten.

Opleidingen

Het opleidings­aanbod van bureau Ateno bestaat sinds het voorjaar van 2020 uit maatwerktrajecten rond criminaliteitsanalyse. In 2024 zijn het de analisten (in spe) bij de Bijzondere Opsporingsdiensten (FIOD, ILT, NVWA en NLA), Douane en Omgevingsdiensten die bij bureau Ateno varianten van de cursussen rond criminaliteitsanalyse volgen.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de vraag gebruikt bureau Ateno de best pas­sende onderzoeks­methode. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschik­bare budget en de gewenste tijds­planning. Ateno maakt daarbij – afhan­kelijk van de vraag – gebruik van zowel kwanti­tatieve als kwali­tatieve methoden.

Lees verder