Bureau Ateno is gespecialiseerd in vraagstukken op het op terrein van criminaliteitsanalyse. De vaste kern wordt gevormd door Peter Kruize en Paul Gruter. Onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC), de Nationale Politie, Bijzondere Opspo­rings­Diensten, gemeenten en Omgevingsdiensten behoren tot de opdrachtgevers. De wortels van het bureau (opgericht in 1992) liggen in het rechercheonderwijs rond tactisch/strategische criminaliteits­analyse.

Ateno organiseert regelmatig opleidingen op het terrein van Criminaliteitsanalyse. Binnen deze opleidingen bieden specialisten uit het vakgebied van zaaks- en veiligheidsanalyse hun kennis aan.

Naast het organiseren van opleidingen, doet Ateno ook onderzoek. Als het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt worden daarbij soms ook allian­ties gezocht met individuele vakspecialisten, onderzoeksbureaus of universiteiten.

Opleidingen

Het opleidings­aanbod van Ateno bestaat sinds het voorjaar van 2020 uit maatwerktrajecten rond criminaliteitsanalyse. In 2022 zijn het vooral de analisten bij de Bijzondere Opsporingsdiensten (FIOD, ILT, NVWA en NLA) die bij Ateno de 27-daagse Basiscursus criminaliteitsanalyse volgen.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeks­vraag streeft Ateno ernaar de best pas­sende onderzoeks­methode te gebruiken. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschik­bare budget en de gewenste tijds­planning. We maken daarbij – afhan­kelijk van de vraag – gebruik van zowel kwanti­tatieve als kwali­tatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder