2022

Incidenten en misdrijven op en rond COA-locaties. Een duiding van COA- en politiecijfers over de periode 2018-2019.

(WODC-onderzoek) Verschenen maart 2022

2021

‘Criminele gebouwen’. De faciliterende rol van woningen & bedrijfsruimten bij ondermijnende criminaliteit in Nederland en vier EU-landen.

(WODC-onderzoek) Verschenen februari 2021

2021

Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring.

(WODC-onderzoek) Verschenen januari 2021

2020

Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid. Cijfers en praktijkervaringen.

(WODC-onderzoek) Verschenen juni 2020

2019

Lepelen met een vork. Evaluatie van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.

(WODC-onderzoek)

2018

Vastzitten zonder straf. Over inverzekeringstellingen en schadevergoedingen op basis van artikel 89 Sv

(Politie en Wetenschap, in de reeks Politiewetenschap)

Mediastemmen: ANP-persbericht (4 oktober 2018)

2018

Op ’t goede spoor. Naar een nieuw prognosemodel voor forensische producten binnen justitiële ketens.

(WODC-onderzoek)

2016

Eens een dief, altijd een dief? Een verkenning rond het meten van de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag.

(WODC-onderzoek) | Rijksoverheid.nl (Persbericht)

Mediastemmen: Volkskrant (02-02-2017) | Telegraaf (01-02-2017) | Radio 1 Dit is de dag (02-02-2017) | Editie NL RTL 4 (20-09-2017)

2015

Discriminatie: van aangifte tot vervolging. De gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen.

(WODC-onderzoek)

2015

Op Inbrekerspad? Over de aanpak van woninginbraak door de inzet op voorbereidingshandelingen.

(WODC-onderzoek)

2014

Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht.

(WODC-onderzoek)

Mediastemmen: NRC (3 maart 2015) | NRC (18 juli 2015) | Pauw (6 maart 2015)

2013

Kattenkwaad, of misdaad in het verschiet? Een evaluatie van het werkproces ‘Vroegsignaleren en doorverwijzen 12 min delictplegers’.

(WODC-onderzoek)

Mediastemmen: Wegwijzer Jeugd en Veiligheid (17 oktober 2013)

2013

Drugsdelicten beschouwd. Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee.

(WODC-onderzoek)

2012

Winkelboa’s nader beschouwd. Evaluatie van een pilot rond inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren bij winkeldiefstal.

(WODC-onderzoek).

Mediastemmen:

RTV Rijnmond (29 juli 2013)

RTL Nieuws (29 juli 2013)

NOS (29 juli 2013)

2012

Politiële bewapening in perspectief. Over gebruik en effectiviteit van pepperspray & wapenstok.

(WODC-onderzoek).

Mediastemmen: Volkskrant (2 oktober 2012)

2010

Ketensamenwerking dubbel verankerd. Experimentele samenwerking tussen het politiekorps Zaanstreek-Waterland & het arrondissementsparket Haarlem.

2010

Discriminatie = te meten. Discriminatiecijfers in de provincie Noord-Holland onder de loep.

PDF

Publicaties Ateno 2000-2010

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugd 2006 Politie Amsterdam-Amstelland. 2008

Pilot Veiligheidsbeeldanalyse Politie Amsterdam-Amstelland (intern). 2008


Regiopolitie Zaanstreek-Waterland (2002 – 2008)

Op de kwaliteit beschouwd. Politie Zaanstreek-Waterland / Arrondissementsparket Haarlem. (2008)

Veiligheidsbeeld Zaanstreek-Waterland 2008. (2009)

Met voorrang opsporen. Tijdschrift voor de Politie. nr. 2, pp. 34-37. (2009)

Naar een herinrichting van het opsporingsproces. (2008)

Opsporing binnen gecontroleerde banen. (2008)

Criminaliteitsbeeld Zaanstreek-Waterland 2007. (2008)

Criminaliteitsbeeld Zaanstreek-Waterland 2006. (2007)

Verdachten als prestatiemaat. (2006)

Criminaliteitsbeeld Zaanstreek-Waterland 2005. (2006)

Criminaliteitsbeeld Zaanstreek-Waterland 2004. (2005)

Quickscan bedreigingen in Zaanstreek-Waterland. (2004)

Inventarisatie criminele samenwerkingsverbanden in de regio Zaanstreek-Waterland op basis van CIE-informatie. (2004)

Geweld in de publieke ruimte van de politieregio Zaanstreek-Waterland. (2003)

Voordat het te laat is… . Identificatie en aanpak van risicovolle minderjarige delictplegers in de regio Zaanstreek-Waterland. (2002)


Overig

Helingpraktijken onder de loep. WODC-reeks Onderzoek en Beleid nr. 251. (2006) PDF

Seksmeters, dure stenen en vergunningsleed: impressies rond het ondernemen in het Burgwallengebied. Gepubliceerd in: VU Rapport Het Van Traa project – December 2005. Den Haag, BJU, pp. 149-192. 2005.

Naar een kenniscentrum Intellectueel Eigendom. Economische Controle Dienst. (2000)


Artikelen

Geweld in het publieke domein heeft vele gezichten. Tijdschrift voor de Politie, nr. 1/2, pp. 22-25. 2004

Naar een verantwoorde identificatie van jeugdige veelplegers. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, nr. 2, pp. 49-50.

Jeugdige veelplegers in beeld? Tijdschrift voor de Politie, nr. 7, pp. 19-23. 2003.

Analyse van criminele loopbanen met behulp van politiegegevens. Tijdschrift voor de Politie, nr. 11, pp. 20-24. 2001