Publicaties Ateno 2000-2009

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

 • Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugd 2006 Politie Amsterdam-Amstelland. 2008
 • Pilot Veiligheidsbeeldanalyse Politie Amsterdam-Amstelland (intern). 2008

Regiopolitie Zaanstreek-Waterland (2002 – 2008)

 • Op de kwaliteit beschouwd. Politie Zaanstreek-Waterland / Arrondissementsparket Haarlem. (2008)
 • Veiligheidsbeeld Zaanstreek-Waterland 2008. (2009)
 • Met voorrang opsporen. Tijdschrift voor de Politie. nr. 2, pp. 34-37. (2009)
 • Naar een herinrichting van het opsporingsproces. (2008)
 • Opsporing binnen gecontroleerde banen. (2008)
 • Criminaliteitsbeeld Zaanstreek-Waterland (jaarlijks voor de jaren: 2004 t/m 2008)
 • Verdachten als prestatiemaat. (2006)
 • Quickscan bedreigingen in Zaanstreek-Waterland. (2004)
 • Inventarisatie criminele samenwerkingsverbanden in de regio Zaanstreek-Waterland op basis van CIE-informatie. (2004)
 • Geweld in de publieke ruimte van de politieregio Zaanstreek-Waterland. (2003)
 • Voordat het te laat is … . Identificatie en aanpak van risicovolle minderjarige delictplegers in de regio Zaanstreek-Waterland. (2002)

Overig

 • Helingpraktijken onder de loep. WODC-reeks Onderzoek en Beleid nr. 251. (2006) PDF
 • Seksmeters, dure stenen en vergunningsleed: impressies rond het ondernemen in het Burgwallengebied. Gepubliceerd in: VU Rapport Het Van Traa project – December 2005. Den Haag, BJU, pp. 149-192. 2005.
 • Naar een kenniscentrum Intellectueel Eigendom. Economische Controle Dienst. (2000)

Artikelen

 • Geweld in het publieke domein heeft vele gezichten. Tijdschrift voor de Politie, nr. 1/2, pp. 22-25. 2004
 • Naar een verantwoorde identificatie van jeugdige veelplegers. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, nr. 2, pp. 49-50.
 • Jeugdige veelplegers in beeld? Tijdschrift voor de Politie, nr. 7, pp. 19-23. 2003.
 • Analyse van criminele loopbanen met behulp van politiegegevens. Tijdschrift voor de Politie, nr. 11, pp. 20-24. 2001