Bureau Ateno heeft in de achterliggende jaren veel opleidingen verzorgd op het terrein van criminaliteits- en handhavingsanalyse. Dit gebeurde zowel onder auspiciën van de Politieacademie als ook onder de eigen Ateno-vlag.

De leergangen bij de Politieacademie staan bekend onder namen als: SAT (Strategisch Analyse Technieken), KOT (training Kwalitatieve Onderzoekstechnieken), Methodologie, TCA (Training Criminaliteitsanalyse) en de STVA (training Strategische en Tactische Veiligheidsanalyse). Deze maatwerktrainingen zijn onder meer gegeven aan medewerkers van de KMar, FIOD, Douane en Belastingdienst-Blauw, maar ook waren deelnemers afkomstig van Omgevingsdiensten en enkele gemeenten.

Het opleidingsaanbod van Ateno concentreert zich ook in 2023 op opleidingstrajecten rond criminaliteitsanalyse. Ateno verzorgt het onderwijs op dit thema onder andere voor de vier Bijzondere Opsporingsdiensten (FIOD, NLA, ILT en NVWA). Dit gebeurt met de Basiscursus Criminaliteitsanalyse, een opleidingstraject van 27 cursusdagen verspreid over zeven weken. In april 2023 start de zevende editie. Een variant van deze opleiding wordt vanaf maart 2023 gegeven aan analisten werkzaam bij de Douane.

Naast de basiscursus Criminaliteitsanalyse biedt Ateno ook (verdiepings)cursussen aan op het terrein van Scenariodenken en Sociale Netwerkanalyse (SNA).

In 2024 zal – bij voldoende belangstelling – tevens de training Tactische Analysevaardigheden voor Omgevingsdiensten (TAVO) worden aangeboden voor analisten (in spe) van Omgevingsdiensten. Bij deze training zijn overigens ook analisten van gemeenten welkom. De brochure voor deze opleiding is hier te downloaden.

Deelnemers aan Ateno-opleidingen zijn afkomstig uit de volgende organisaties (1993-2023):

CRIMINALITEITSANALYSE

 • Politie
  • Nationale Politie (vanaf 01-01-2013)
  • Alle politie-regiokorpsen, KLPD en CRI (tot 01-01- 2013)
 • Koninklijke Marechaussee
  • Verschillende afdelingen
 • Belastingdienst
  • FIOD
  • ECD
  • Douane
  • Belastingdienst-Blauw
 • Gerechtelijke politie België

HANDHAVINGSANALYSE

 • Gemeenten
  • Amsterdam
  • Eindhoven
 • Belastingdienst
  • Douane
  • Belastingdienst Blauw
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)
 • Inspectie SZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • NLA (Nederlandse Arbeidsinspectie) (vanaf 01-01-22, voorheen Inspectie SZW)
 • ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)
 • Omgevingsdiensten
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Omgevingsdienst Achterhoek
  • Omgevingsdienst Brabant Noord
  • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek
  • Omgevingsdienst Groningen
  • Omgevingsdienst IJmond
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • Omgevingsdienst Regio Utrecht
  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • RUD Utrecht
  • RUD Zeeland

OVERIGE THEMA’S

 • Basiscursus SPSS
  • Onderwijsinspectie
  • Politie Haaglanden
  • Politie Utrecht
 • Training Interviewtechnieken
  • Regiopolitie Noord-Holland Noord