Bureau Ateno heeft in de achterliggende jaren veel opleidingen verzorgd op het terrein van criminaliteits- en handhavingsanalyse. Dit gebeurde zowel onder auspiciën van de Politieacademie als ook onder de eigen Ateno-vlag.

De leergangen bij de Politieacademie staan bekend onder namen als: SAT (Strategisch Analyse Technieken), KOT (training Kwalitatieve Onderzoekstechnieken), Methodologie, TCA (Training Criminaliteits Analyse) en de STVA (training Strategische en Tactische Veiligheidsanalyse). Daarnaast hebben we ‘op maat gesneden’-trainingen gegeven, onder meer aan onderdelen van de Belastingdienst (FIOD, Douane en Belastingdienst ‘blauw’) en de Bijzondere Opsporingsdiensten.

Voor 2022 en 2023 concentreert het opleidingsaanbod van Ateno zich op maatwerktrajecten op het terrein van (inleidingen op) criminaliteitsanalyse. In 2022 en 2023 staan daarbij vooral opleidingen centraal voor de vier Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’en – FIOD, NLA, ILT en NVWA -). Ateno verzorgt dit onderwijs in de vorm van een 27-daagse Basiscursus Criminaliteitsanalyse met een doorlooptijd van zeven weken. In november / december 2022 verzorgen we alweer de vijfde editie van dit opleidingstraject. In het voorjaar van 2023 start de volgende editie.

Naast de basiscursus Criminaliteitsanalyse biedt Ateno ook maatwerk (verdiepings)cursussen aan op het terrein van Scenariodenken en Social Netwerkanalyse (SNA).

Deelnemers aan Ateno-opleidingen komen uit de volgende organisaties (1993-2022):

CRIMINALITEITSANALYSE

 • Politie
  • Nationale Politie (vanaf 01-01-2013)
  • Alle politie-regiokorpsen, KLPD en CRI (tot 01-01- 2013)
 • Koninklijke Marechaussee
  • Verschillende afdelingen
 • Belastingdienst
  • FIOD
  • ECD
  • Douane
  • Belastingdienst Blauw
 • Gerechtelijke politie België

HANDHAVINGSANALYSE

 • Gemeenten
  • Amsterdam
  • Eindhoven
 • Belastingdienst
  • Douane
  • Belastingdienst Blauw
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)
 • ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • NLA (Nederlandse Arbeidsinspectie)
 • ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)
 • Omgevingsdiensten
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Omgevingsdienst Achterhoek
  • Omgevingsdienst Brabant Noord
  • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek
  • Omgevingsdienst Groningen
  • Omgevingsdienst IJmond
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • Omgevingsdienst Regio Utrecht
  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • RUD Utrecht
  • RUD Zeeland

OVERIG

 • SPSS
  • Onderwijsinspectie
  • Politie Haaglanden
  • Politie Utrecht
 • Interviewtraining
  • Regiopolitie Noord-Holland Noord