Ateno heeft door de jaren heen tal van opleidingen verzorgd op het terrein van veiligheidsanalyse en meer recent ook op het terrein van handhavingsanalyse. Dit gebeurde zowel onder auspiciën van de Politieacademie als met regelmaat ook onder de eigen Ateno-vlag. De leergangen bij de Politieacademie die Ateno heeft verzorgd staan bekend onder namen als de SAT (Strategisch Analyse Technieken), KOT (training Kwalitatieve Onderzoekstechnieken), Methodologie, TCA (Training Criminaliteits Analyse) en de STVA (training Strategische en Tactische Veiligheidsanalyse). Daarnaast hebben we ‘op maat gesneden’-trainingen gegeven aan onderdelen van de Belastingdienst (FIOD, Douane en Belastingdienst ‘blauw’) en Bijzondere Opsporingsdiensten.

Anno 2020 concentreert het opleidingsaanbod van Ateno zich globaal op drie soorten trajecten, namelijk enerzijds de meerdaagse introductiecursussen rond handhavingsanalyse (TTH) en criminaliteitsanalyse (TCA) en anderzijds de negen tweedaagse thematische trainingsmodules waarin specifieker wordt ingegaan op de in de introductietrainingen aangeroerde thema’s.


Training Tactische Handhavingsanalyse (TTH)

Informatiegestuurde handhaving (IGH) en tactische analyse gaan hand in hand. Op verzoek van het Landelijke werkgroep IGH heeft Ateno de eerder ontwikkelde Training Tactische Handhavingsanalyse (TTH) toegesneden op het functieprofiel van tactisch informatieanalist. De oorspronkelijke TTH, ontwikkeld in samenspraak met vertegenwoordigers van de DCMR, Douane en het LOM, is voor het eerst gegeven in 2010. In 2015 is een aangepaste variant gegeven in samenwerking met de Handhavingsacademie Amsterdam (thans Amsterdamse school). In het voorjaar van 2016 hebben we de training in een enigszins gewijzigde vorm opnieuw verzorgd; deze keer met als deelnemers vooral analisten (in spe) van Omgevingsdiensten en enkele gemeentelijk informatieanalisten.

De Training Tactische Handhavingsanalyse start bij voldoende belangstelling. Sinds 1 mei 2019 is het ook mogelijk om een individueel, online traject te volgen.

Lees verder over de Training Tactische Handhavingsanalyse


Training Criminaliteitsanalyse (TCA)

Een afgeslankte versie van deze training heeft Ateno verzorgd in samenwerking met DataExpert onder de titel Crime Analysis. De eerstvolgende, reguliere elfdaagse TCA start bij voldoende belangstelling. Sinds 1 mei 2019 is het overigens ook mogelijk om een individueel – online – traject te volgen.


Thema-trainingen

Naast de TTH en de TCA verzorgt Ateno desgewenst ook trainingsmodules die afzonderlijk zijn te volgen. Elk van deze (in totaal negen) modules omvat twee contactdagen.

Deelnemers aan Ateno-opleidingen komen in de periode 1993-2020 uit de volgende organisaties:

CRIMINALITEITSANALYSE

 • Politie
  • Nationale Politie (vanaf 01-01-2013)
  • Alle regiokorpsen, KLPD en CRI (tot 01-01- 2013)
 • Koninklijke Marechaussee
  • Verschillende afdelingen
 • Belastingdienst
  • FIOD
  • ECD
 • Gerechtelijke politie België

 HANDHAVINGSANALYSE

 • Gemeenten
  • Amsterdam
  • Eindhoven
 • Belastingdienst
  • Douane
  • Belastingdienst Blauw
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • Omgevingsdiensten
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Omgevingsdienst Achterhoek
  • Omgevingsdienst Brabant Noord
  • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek
  • Omgevingsdienst Groningen
  • Omgevingsdienst IJmond
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • Omgevingsdienst Regio Utrecht
  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • RUD Utrecht
  • RUD Zeeland

MAATWERKCURSUSSEN

 • SPSS
  • Onderwijsinspectie
  • Politie Haaglanden
  • Politie Utrecht
 • Interviewtraining
  • Politie Noord-Holland Noord