Ateno heeft in de achterliggende jaren tal van opleidingen verzorgd op het terrein van criminaliteitsanalyse en handhavingsanalyse. Dit gebeurde zowel onder auspiciën van de Politieacademie als met regelmaat ook onder de eigen Ateno-vlag. De leergangen bij de Politieacademie die Ateno heeft verzorgd staan bekend onder namen als de SAT (Strategisch Analyse Technieken), KOT (training Kwalitatieve Onderzoekstechnieken), Methodologie, TCA (Training Criminaliteits Analyse) en de STVA (training Strategische en Tactische Veiligheidsanalyse). Daarnaast hebben we ‘op maat gesneden’-trainingen gegeven, onder meer aan onderdelen van de Belastingdienst (FIOD, Douane en Belastingdienst ‘blauw’) en Bijzondere Opsporingsdiensten.

Anno 2021 concentreert het opleidingsaanbod van Ateno zich op maatwerktrajecten op het terrein van criminaliteitsanalyse. De trainingen geven kennis in methoden voor zaakanalyses als ook veiligheidsanalyses. In 2021 staan daarbij vooral opleidingstrajecten voor de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’en) centraal. Ateno verzorgt dit onderwijs in de vorm van een 30-daagse Basiscursus Criminaliteitsanalyse met een doorlooptijd van twee maanden. In het najaar van 2021 worden de vierde en vijfde editie van deze trainingen gegeven.

Naast de basiscursus biedt Ateno ook zogenaamde maatwerk (verdiepings)cursussen aan op het terrein van Scenariodenken en Social Netwerkanalyse (SNA).

Deelnemers aan Ateno-opleidingen komen in 1993-2021 uit de volgende organisaties:

CRIMINALITEITSANALYSE

 • Politie
  • Nationale Politie (vanaf 01-01-2013)
  • Alle regiokorpsen, KLPD en CRI (tot 01-01- 2013)
 • Koninklijke Marechaussee
  • Verschillende afdelingen
 • Belastingdienst
  • FIOD
  • ECD
  • Douane
  • Belastingdienst Blauw
  • Gerechtelijke politie België

HANDHAVINGSANALYSE

 • Gemeenten
  • Amsterdam
  • Eindhoven
 • Belastingdienst
  • Douane
  • Belastingdienst Blauw
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)
 • ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Omgevingsdiensten
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Omgevingsdienst Achterhoek
  • Omgevingsdienst Brabant Noord
  • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek
  • Omgevingsdienst Groningen
  • Omgevingsdienst IJmond
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • Omgevingsdienst Regio Utrecht
  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • RUD Utrecht
  • RUD Zeeland

MAATWERKCURSUSSEN

 • SPSS
  • Onderwijsinspectie
  • Politie Haaglanden
  • Politie Utrecht
 • Interviewtraining
  • Regiopolitie Noord-Holland Noord