Basiskennis van Excel is vereist; anders eerst de training Werken met Excel volgen. Tevens is (enige) ervaring met analyse gewenst. Deze training is bedoeld voor analisten die elementaire analysetechnieken in een Excel-omgeving willen uitvoeren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Maken van een frequentietabel (draaitabel).
  • Beschrijvende statistieken bij frequentieverdelingen (centrale tendentie en spreidingsmaten).
  • Ontbrekende waarden analyse.
  • Maken van een kruistabel.
  • Toetsen van een kruistabel (Chikwadraattoets).
  • Betekenis van het begrip significantie (p-waarde).