Het open interview is een van de veel gebruikte niet-cijfermatige technieken voor het verzamelen van analysegegevens. De techniek wordt gebruikt zowel voor het valideren van statistische analyseresultaten als ook als zelfstandige dataverzamelingsmethode bij vragen en/of onderwerpen die zich minder goed of zelfs geheel niet lenen voor een statistisch cijfermatige benadering. In de module ligt de nadruk op praktische oefening van deze techniek. Verder besteden we in deze module aandacht aan de techniek van het groepsgesprek en focusgroepbijeenkomsten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Het voorbereiden van het open interview
  • De psychologie van het open interview
  • Het op de juiste manier stellen van relevante vragen
  • Het verslag leggen en analyseerbaar maken van het open interview