In deze module staan de schriftelijke en mondelinge presentatie van analyseresultaten centraal. De nadruk ligt op het zelf oefenen aan de hand van korte theoretische uitleg over de verschillende facetten die van belang zijn bij helder communiceren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Het schrijven van een heldere tekst op het niveau van woorden, zinnen en alinea’s.
  • Het structureren van een analyseverslag.
  • Het verwerken van tabellen en figuren in een analyseverslag.
  • Het mondeling presenteren van analyseresultaten.