Basiskennis van SPSS is vereist; anders eerst de training Werken met SPSS volgen. Tevens is (enige) ervaring met analyse gewenst. Deze training is bedoeld voor analisten die elementaire analysetechnieken in een SPSS-omgeving willen uitvoeren (in plaats van bijvoorbeeld Excel). Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Maken van een frequentietabel.
  • Beschrijvende statistieken bij frequentieverdelingen (centrale tendentie en spreidingsmaten).
  • Ontbrekende waarden analyse.
  • Maken van een kruistabel.
  • Toetsen van een kruistabel (Chikwadraattoets).
  • Betekenis van het begrip significantie (p-waarde).
  • Non-parametrische toetsen.
  • Verwerken van ‘multiple-respons’- vragen.