Basiskennis van SPSS is vereist; anders eerst de training Werken met SPSS volgen. Tevens is ervaring met analyse gewenst. Deze training is bedoeld voor analisten die meer geavanceerde, statistische technieken in hun analyses willen benutten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Lineaire regressieanalyse.
  • Betekenis en nut van de correlatiecoëfficiënt (r-waarde).
  • Trendanalyse, 95%-betrouwbaarheidsinterval en seizoensinvloeden.
  • Logistische regressieanalyse.