Er is geen kennis van SPSS vereist. Wel is (enige) ervaring op het gebied van analyse gewenst. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

* Opbouw van SPSS, overwegingen bij bestandsopbouw, aanmaken van verschillende type variabelen.

* Importeren van externe bestanden in SPSS.

* Bewerken van variabelen (hercoderen), van string naar numeriek, werken met datumvariabelen.

* Koppelen van bestanden (sleutelvariabele), toevoegen van cases, toevoegen van variabelen, aggregeren van data, maken van deelselecties en random steekproeftrekking met behulp van SPSS.

* Het nut van standaardiseren (z-score) bij analyse: aanmaken en het toepassen (wegen) hiervan in SPSS.