Ateno (Advies Training en Onderzoek) is een netwerk van specialisten op het gebied van criminaliteits- en handhavingsanalyse. Peter Kruize en Paul Gruter vormen de vaste kern van het bureau. Justitie, politie en bijzondere opsporingsdiensten behoren tot de regelmatige opdrachtgevers van Ateno. De wortels van het bureau, opgericht in 1992, liggen bij het rechercheonderwijs op het gebied van strategische criminaliteitsanalyse. Naast het geven van onderwijs doet Ateno onderzoek. Dit doen we door het zelfstandig aannemen van onderzoeksopdrachten, waarbij we - indien het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt - tevens allianties zoeken met andere bureaus binnen het vakgebied. Afhankelijk van het onderwerp werkt Ateno daarnaast ook samen met individuele vakspecialisten. Motto van Ateno is het constant uitbouwen van kennis en vinden van nieuwe inzichten binnen het vakgebied van veiligheidsanalyse.

 De eerstvolgende Training Tactische Handhavingsanalyse 

start in het voorjaar van 2017. Lees verder: Training TTH

Advies

Aanbevelingen bij een onderzoek of analyse zijn feitelijk een advies op basis van de resultaten. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever worden aanbevelingen gedaan bij onderzoek. Ateno kan ook los van eigen onderzoek worden ingeschakeld bij adviestrajecten.

Lees verder

Training

Het opleidingsaanbod van Ateno concentreert zich globaal op drie soorten trajecten, namelijk enerzijds de elfdaagse introductietrainingen rond Handhavingsanalyse (TTH) en Criminaliteitsanalyse (TTC) en anderzijds rond de negen thematische trainingsmodules waarin de thema's uit de introductietrainingen worden uitgediept.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeksvraag streeft Ateno er naar de best passende onderzoeksmethode te gebruiken. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschikbare budget en de gewenste tijdsplanning. We maken daarbij - afhankelijk van de vraag - gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder