Ateno (Advies Training en Onderzoek) is een netwerk van specialisten op het gebied van criminaliteits- en handhavingsanalyse. Peter Kruize en Paul Gruter vormen de vaste kern van het bureau. Justitie, politie en bijzondere opsporingsdiensten behoren tot de regelmatige opdrachtgevers van Ateno. De wortels van het bureau, opgericht in 1992, liggen bij het rechercheonderwijs op het gebied van strategische criminaliteitsanalyse. Naast het geven van onderwijs doet Ateno onderzoek. Dit doen we door het zelfstandig aannemen van onderzoeksopdrachten, waarbij we - indien het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt - tevens allianties zoeken met andere bureaus binnen het vakgebied. Afhankelijk van het onderwerp werkt Ateno daarnaast ook samen met individuele vakspecialisten. Motto van Ateno is het constant uitbouwen van kennis en vinden van nieuwe inzichten binnen het vakgebied van veiligheidsanalyse.


Let op: binnenkort start de Training Tactische Handhavingsanalyse (TTH).

De opleiding omvat elf contactdagen verdeeld over drie lesmodules. Het betreft de volgende data:

• module I: 7, 8, 9 en 10 november 2016

• module II: 5, 6, 7 en 8 december 2016

• module III: 31 januari, 1 en 2 februari 2017

De Training gaat definitief door. Per 30 september 2016 zijn er nog 4 plaatsen beschikbaar.  

Voor meer informatie (o.a. de TTH-folder en het precieze dagprogramma): bel 06-43993093 of mail bureau@ateno.nl. De kosten van de opleiding bedragen (incl. lunches, koffie/thee en examen) 2.950 euro.


 

Advies

Aanbevelingen bij een onderzoek of analyse zijn feitelijk een advies op basis van de resultaten. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever worden aanbevelingen gedaan bij onderzoek. Ateno kan ook los van eigen onderzoek worden ingeschakeld ter advisering.

Lees verder

Training

Anno 2016 concentreert het opleidingsaanbod van Ateno zich globaal op drie soorten trajecten, namelijk enerzijds de elfdaagse introductietrainingen rond Handhavingsanalyse (TTH) en Criminaliteitsanalyse (TTC) en anderzijds de negen thematische trainingsmodules waarin specifieker wordt ingegaan op de in de introductietrainingen aangeroerde thema’s.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeksvraag streeft Ateno er naar om de best passende onderzoeksmethode te gebruiken. Uiteraard gebeurt dit altijd binnen de kaders van het beschikbare budget en de gewenste tijdsplanning. We maken daarbij - afhankelijk van de vraag - gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder